Ledenadministratie


 
Hieronder volgen de geldende contributies voor het seizoen 2018 - 2019 (peildatum is 1 juli van het lopend seizoen):
 
Senioren
€ 235,- per jaar
45+ competitie € 155,- per jaar
JO16 t/m JO19 € 155,- per jaar
JO14 en JO15 € 150,- per jaar
JO12 en JO13 € 145,- per jaar
JO10 en JO11 € 130,- per jaar
JO8 en JO9 € 125,- per jaar
JO6 en JO7 € 80,- per jaar
Niet spelend lid/donateurs € 50,- per jaar
   
Administratiekosten bij
niet automatisch betalen
€ 10,- per jaar
   
Seizoenskaart € 30,- per jaar
Seizoenskaart 65+ € 15,- per jaar
Gezinskorting:
3e kind uit een gezin (< 18 jaar) en thuiswonend > 50 % korting
4e kind uit een gezin (< 18 jaar) en thuiswonend > 100 % korting
 
Bij voortijdig bedanken dient de contributie tot het einde van het seizoen betaald te worden. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzeggen als lid moet altijd voor 1 juli (i.v.m. verwerking in Sportlink en stopzetting van de machtiging en verplichtingen aan de KNVB).
 
Uitschrijvingen/afmeldingen/adreswijzigingen moeten schriftelijk gebeuren. Dit kan door een e-mail te sturen naar bovenstaand e-mailadres of per post naar:
 
Voetbalvereniging Lunteren
Tav: MartJan de Vrij
Postbus 10
6740AA Lunteren
 
Wilt u een seizoenkaart? Deze zijn te verkrijgen bij de kassa bij de ingang van het sportpark.
 
Help uw club, indien u nog niet automatisch betaalt, klik dan hier voor een machtiging!
Het scheelt de vereniging veel werk en u geld.
 
De procedure inschrijving is als volgt:
1. Zodra het inschrijfformulier binnen is zullen de gegevens ingevoerd worden door de ledenadministratie in Sportlink. Zodat het nieuwe lid een KNVB nummer krijgt.
2. Voor nieuwe jeugdleden geldt dat de jeugdbegeleider contact zal opnemen. Zij zal verdere informatie verstrekken over, welk elftal, wie de leider of leidster is, welke trainer en wanneer er getraind wordt.
3. De contributie zal automatisch worden geïncasseerd. De mogelijkheden zijn per half jaar of per kwartaal.
 
Heeft u verder nog een vraag, mail uw vraag naar: ledenadmin@vvlunteren.nl
 
Kantinediensten
Alle senioren leden betalen via de contributie een bedrag van €50,00 voor kantinediensten. Dit bedrag kan worden terug verdiend door ook daadwerkelijk de kantinediensten te draaien.
Er zijn ook leden die veel vrijwilligerswerk uitvoeren en zij kunnen een verzoek indienen om het betaalde kantinegeld terug te krijgen. Dit kan door het invullen van een formulier wat hier te downloaden is.
 
 
Procedure overschrijven van/naar een andere club
 
Vanaf het seizoen 2016/'17 worden geen papieren formulieren meer gebruikt voor de overschrijvingen. Alle overschrijvingen gaan digitaal behalve voor contractspelers en spelers die een internationale overschrijving aanvragen; zij moeten nog een papieren overschrijvingsformulier per post en/of mail naar de KNVB in Zeist sturen. Overschrijven hoeft alleen als je al lid bent van een voetbalclub of in de afgelopen 3 jaar bent geweest en wilt gaan spelen bij een andere club.

Digitaal overschrijven naar Lunteren gaat als volgt:

    Een speler informeert Lunteren:
   
    1. De speler vult een inschrijfformulier in via de site van Lunteren, klik hier voor het inschrijfformulier.
    2. De "nieuwe" vereniging ( Lunteren ) dient het overschrijvingsverzoek digitaal in via KNVB Sportlink.
    3. De "oude" vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving.
    4. Er kan nog gevraagd worden om een nieuwe pasfoto op  te sturen

Digitaal overschrijven van Lunteren naar een andere vereniging:

    1. Een speler meldt zich aan bij zijn "nieuwe" vereniging.
    2. De "nieuwe" vereniging dient het overschrijvingsverzoek digitaal in via KNVB Sportlink.
    3. De "oude" vereniging ( Lunteren ) geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving indien alle kleding is ingeleverd en aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
    4. Er komt automatisch een nieuwe spelerspas bij de "nieuwe" vereniging (Er kan nog gevraagd worden om een nieuwe pasfoto op te sturen)

Overschrijvingen moeten uiterlijk 15 juni akkoord zijn gegeven door de verenigingen.