Jeugdbeleidsplan


Jeugdbeleidsplan Keepers
 
In de loop van de jaren is de rol van een keeper veranderd. In het verleden was het nog voldoende om enkel zoveel mogelijk ballen tegen te houden. Heden wordt er veel meer verwacht op gebied van vaardigheden, techniek, spelinzicht, etc. Een keeper is niet meer iemand met een ander shirt en handschoenen.
 
De huidige jeugd is door veranderde leefstijl aanzienlijk minder fit en motorisch vaardig dan voorheen. We bewegen niet alleen te weinig maar vaak ook te eenzijdig. Dit is een maatschappelijk probleem met als gevolg dat het ten koste gaat van belangrijke zaken zoals gezondheid, fitheid, creativiteit, maar zeker ook voor prestaties in de sport.
 
Dit Jeugdbeleidsplan Keepers dient ervoor om duidelijkheid te verschaffen, aan iedereen die affiniteit heeft met de club, over de ontwikkelingsdoelstellingen van de jeugdkeepers bij VV Lunteren.
 
 
Jeugdbeleidsplan Scheidsrechters 
 
Binnen VV Lunteren zijn allerlei vrijwilligers, individueel of in commissies, druk bezig zaken zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarbij moeten elke week weer tal van zaken worden geregeld. Eén daarvan is het aanstellen van jeugdscheidsrechters bij wedstrijden waarvoor de KNVB geen jeugdscheidsrechters aanstelt.
 
Voordat jeugdscheidsrechters een wedstrijd leiden, is er al een heel proces aan vooraf gegaan. Dit proces bevat onder andere: werven, opleiden en begeleiden. Kortom: het aanstellen van jeugdscheidsrechters vraagt nogal wat van de vereniging.
 
Plezier hebben in het leiden van een wedstrijd is sterk afhankelijk van onze eigen leden, spelers en kader van de tegenpartij en publiek. Zij allen dienen respect te hebben voor de jeugdscheidsrechters, immers ook hij/zij kan een fout maken. Respect voor de jeugdscheidsrechters moet vanzelfsprekend worden bij VV Lunteren. Voedt spelers zo op dat ze respect hebben voor de jeugdscheidsrechters en durf anderen, die dat niet tonen, hierop aan te spreken.
 
Dit Jeugdbeleidsplan Scheidsrechters dient ervoor om duidelijkheid te verschaffen, aan iedereen die affiniteit heeft met de club, over de ontwikkelingsdoelstellingen van de jeugdscheidsrechters bij VV Lunteren.