Nieuws


Algemene Ledenvergadering 20 December 2021
Geachte Leden VV Lunteren,
 
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag
20 december 2021 om 20.00 uur in de kantine op sportpark De Wormshoef.
 
Agenda
1.     Opening
2.     Mededelingen
3.     Ingekomen stukken
4.     Vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering
5.     Financiën
          - Jaarverslag seizoen 2020-2021
          - Begroting seizoen 2021-2022
          - Verslag kascommissie
          - Benoeming kascommissie
6.     Rondvraag
7.     Sluiting
 
N.B.: Besluiten die worden genomen op deze vergadering gelden voor alle leden; zorg dat u er bij bent, wij houden een plaatsje voor u vrij!
 
Het Bestuur
<< Terug