Nieuws


Algemene Ledenvergadering woensdag 25 januari 2023
Geachte leden van Voetbalvereniging Lunteren,
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 januari 2023 om 20.00 uur in de kantine op Sportpark de Wormshoef.
 
Agenda
 
1. Opening
 
2. Mededelingen
 
3. Ingekomen stukken
 
4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 juli 2022
 
5. Financiën:
- jaarverslag seizoen 2021-2022
- verslag kascommissie
- vacature kascommissie (aftreden dhr. G. de Vrij)
 
6. Bestuursverkiezing:
- vaststelling aantal bestuursleden
- verkiezing bestuurslid sponsoring: kandidaat mevr. M. Kuppens
 
Tegenkandidaten voor de functie kunnen op voordracht van drie leden tot één uur vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk worden ingediend bij secretaris dhr. S. Hendriks (secretariaat@vvlunteren.nl).
 
7. Vaststelling aantal Algemene Ledenvergaderingen per verenigingsjaar
 
8. Rondvraag
 
9. Sluiting
 
 
N.B.: besluiten die worden genomen op deze vergadering gelden voor alle leden.
 
 
Het bestuur
 
<< Terug