Nieuws


Algemene ledenvergadering 5 Juli
Geachte Leden van VV Lunteren,
 
hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 5 juli 2021 om 20.00 uur in de kantine op sportpark De Wormshoef.
 
Agenda
1.     Opening
2.     Ingekomen stukken
3.     Vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering
4.     Mededelingen
5.     Financiën
5.1          Seizoen 2019 - 2020
5.2          Verslag kascommissie
5.3          Benoeming kascommissie
6.     Vaststelling van de contributie voor het seizoen 2021-2022
7.     Bestuursverkiezing:
  • Voorzitter: aftredend en niet herkiesbaar is dhr. G. de Vrij
  • Kandidaat Voorzitter: dhr. H. Wagensveld
  • Kandidaat Voorzitter (vice): dhr. G. Blotenburg
  • Secretaris: aftredend en herkiesbaar is dhr. M. van den Top
  • Penningmeester: aftredend en niet herkiesbaar is dhr. H. Wagensveld
  • Kandidaat Penningmeester: dhr. H. van Geerenstein
  • Bestuurslid Accommodatie: aftredend en niet herkiesbaar is dhr. J. van Veldhuizen
  • Kandidaat Bestuurslid Accommodatie: dhr. H. Reemst
  • Kandidaat Bestuurslid Jeugd: dhr. G. Blotenburg
Tegenkandidaten voor de verschillende functies kunnen op voordracht van 3 leden tot 1 uur vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk worden ingediend bij de Secretaris dhr. M. van den Top (secretariaat@vvlunteren.nl).
 
8. Rondvraag
9. Sluiting
 
N.B.: Besluiten die worden genomen op deze vergadering gelden voor alle leden; zorg dat U erbij bent! Wij houden een plaatsje voor U vrij!
 
 
Het Bestuur
<< Terug