Nieuws


Bestuurswijzigingen en volgend seizoen
 
Naar aanleiding van de vorige week maandag gehouden algemene ledenvergadering, hebben er een aantal bestuurswijzigingen plaatsgevonden. Er zijn een aantal nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur en wij hebben deels afscheid genomen van twee lang-zittende bestuursleden, zij zullen het bestuur de komende jaren nog blijven ondersteunen met hun onmisbare kennis en ervaring in de vorm van commissarissen voor het bestuur.
 
Allereerst hebben wij per heden een nieuwe voorzitter voor de aankomende drie jaar. De functie zal met veel enthousiasme worden ingevuld door Herbert Wagensveld, die zijn functie van penningmeester neerlegt om als voorzitter aan de slag te gaan.
 
Hierdoor komt dus de functie van penningmeester vrij en wij hebben Henk van Geerenstein bereid gevonden de functie op zich te nemen voor de aankomende twee jaar, hij zal dus toetreden tot het bestuur als nieuw gezicht.
 
Verder zal Herbert ondersteund gaan worden als voorzitter door Gerhard Blotenburg die de functie bestuurslid Jeugd op zich zal nemen, maar daarnaast ook vice-voorzitter zal zijn. Wederom dus een nieuw gezicht die plaatsneemt in het bestuur.
 
Voor het accommodatiebeheer heeft Henk Reemst zich beschikbaar gesteld om dit op zich te nemen voor de aankomende drie jaar en hiervoor ook toe te treden tot het bestuur als nieuw gezicht. Hiermee zal hij Jan van Veldhuizen gaan vervangen.
 
Met deze wijzigingen houdt het dus in dat wij afscheid nemen van twee lang-zittende bestuursleden, te weten Gerrit de Vrij en Jan van Veldhuizen. Beide hebben meerdere functies vervult binnen het bestuur al jarenlang en zijn beide ook voorzitter geweest. Zij hebben zich altijd met veel plezier en toewijding ingezet voor de vereniging.
 
Heren onze dank is groot voor al die jaren en wij hopen jullie nog veelvuldig op het sportpark te mogen zien uiteraard. Wij hopen als bestuur jullie opgebouwde werk voort te kunnen zetten! Namens de gehele vereniging dank voor alles!

Als laatste kijken wij uiteraard uit naar volgend seizoen, hopelijk eindelijk weer een seizoen waarin gevoetbald kan en mag gaan worden door iedereen! Wij gaan er vanuit dat wij in september met de competitie mogen starten en wij houden jullie op de hoogte indien dit anders gaat zijn. Voor nu een hele fijne vakantie gewenst aan jullie allen!
 
 
- Het Bestuur
 
Herbert Wagensveld, Gerhard Blotenburg, Henk van Geerenstein, Henk Reemst, Richard van Harten, Michel van den Top
 
<< Terug