Nieuws


Bestuurswijzigingen per 04-07-2022
Naar aanleiding van de op 4 juli gehouden algemene ledenvergadering hebben er een paar bestuurswijzigingen plaatsgevonden. Er is een nieuw bestuurslid toegetreden en we heben afscheid genomen van twee zittende bestuursleden.
 
Voor de functie van Secretaris hebben we Sven Hendriks bereid gevonden de functie op zich te nemen voor de aankomende drie jaar. Sven Hendriks neemt deze functie over van Michel van den Top die deze functie meerdere jaren heeft vervuld. Tevens hebben we afscheid genomen van Richard van Harten als bestuurslid Algemene Zaken.
 
Michel en Richard, twee leden die op jonge leeftijd verantwoordelijkheid namen om meerdere jaren taken te vervullen vanuit het bestuur. We willen jullie bedankten voor al dit werk namens de gehele vereniging! 
 
 
Het Bestuur
 
 
<< Terug