Nieuws


Contributie 2019-2020
In deze tijd waarin het verenigingsleven als gevolg van het Coronavirus stil ligt lopen de kosten voor het grootste deel gewoon door. De inkomsten zijn in deze periode echter een stuk minder. Met name het wegvallen van de horeca inkomsten, de wedstrijden op zaterdag maar ook het niet doorgaan van alle andere activiteiten, zijn een grote tegenvaller ten opzichte van de verenigingsbegroting.
 
De inkomsten uit contributie blijven tijdens de Coronacrisis gelukkig gewoon doorgaan. Dat is essentieel om de vereniging financieel overeind te houden. Als leden van onze vereniging moeten we juist in tijden van crisis samen de vereniging erdoorheen helpen, in deze tijd moeten we als leden dicht bij elkaar gaan staan, uiteraard kan dit nu alleen maar in figuurlijke zin.
 
Naast deze morele kant van het verhaal is er ook een principiële kant die het blijven innen van contributie rechtvaardigt. Als lid van onze vereniging betaal je contributie. Bij een lidmaatschap van een vereniging is er, zoals ze dat zo mooi zeggen, geen wederkerigheid van rechten en plichten. Daarvan is bij een overeenkomst met bijvoorbeeld een sportschool wel sprake. Het lidmaatschap bij onze vereniging zegt dus in beginsel niets over het recht hebben op training of het kunnen spelen van wedstrijden. Zeker niet in een situatie van volledige overmacht waarin we momenteel als samenleving zijn terechtgekomen. Bovendien is de totale contributie van een heel jaar verdeeld over vier gelijke (kwartaal)delen, dus het niet hebben van activiteiten, betekent niet dat er geen contributie betaald hoeft te worden.
 
We hopen met deze uitleg niet alleen een uitleg te geven over de noodzaak van contributie inning, maar wij hopen ook een beroep op u als lid van de vereniging te doen! We rekenen op uw begrip en hopen dat we zo snel mogelijk weer ons sportpark open mogen zetten, de trainingen weer van start kunnen gaan en we weer lekker wedstrijden mogen spelen en kijken.
 
Wij hopen op jullie steun en loyaliteit te kunnen rekenen in deze onzekere, angstige tijden.
 
Wij wensen iedereen heel veel gezondheid! En we hopen u zo snel mogelijk weer bij ons te zien!
 
Blijf gezond en samen staan we sterk!
 
Het Bestuur
<< Terug