Nieuws


Contributie in Coronatijden
Uit de laatste persconferentie is naar voren gekomen dat een van de maatregelen is dat leden tot 27 jaar weer zonder beperkingen mogen trainen. Wij hopen dat dit een eerste aanzet is tot verdere verruiming binnen afzienbare tijd. Toch blijven de competities stilliggen en kunnen niet alle senioren trainen, zoals ze dat gewend zijn te doen.
 
Wij kijken enorm uit naar weer een volle voetbalzaterdag, waar iedereen kan spelen en na de wedstrijd gezellig bij elkaar kan komen in ons clubhuis en op ons prachtige terras. Een geopend clubhuis betekent 50% van onze begrote opbrengsten. Gelukkig staat de vereniging er financieel gezond voor door het beleid van de afgelopen jaren. Zowel de leden als de sponsoren blijven de vereniging trouw waardoor de inkomsten relatief stabiel blijven. Aan de andere kant wordt er kritisch gekeken naar noodzakelijke vervangingen. Investeringen op het gebied van kleding en materiaal gaan gewoon door; immers de faciliteiten en randvoorwaarden om te kunnen voetballen moeten op orde blijven.
 
Een groot compliment moet worden gemaakt aan alle vrijwilligers en leden binnen de vereniging. Zo heeft iedereen binnen de jeugd er alles aan gedaan om zoveel mogelijk te organiseren om de jeugd aan het voetballen te houden. Van Knakworsten Toernooi tot de Lunterse Wijken Competitie, iedere week wordt er wel iets georganiseerd. Daarnaast hebben tot heden alle leden en sponsoren aan hun verplichtingen voldaan. Dat de vereniging er gezond voor staat is te danken aan jullie allen. Dit zorgt ervoor dat wij er straks klaar voor zijn zodra er weer gevoetbald mag gaan worden! In de tussentijd gaan we over tot de gebruikelijke inning van de contributie.
 
Sportief gezien hebben de senioren het meeste last gehad van de maatregelen vanuit de overheid. Zij kunnen geen wedstrijden voetballen en ook nu nog niet als geheel team trainen. Wij hopen dat er in mei of juni nog gevoetbald kan worden, maar we kijken vooral uit naar een normaal voetbalseizoen, met een verwachte start in september dit jaar. Als dit zover is willen wij vanuit de vereniging voor de seniorenleden ook extra activiteiten gaan organiseren. Verder willen wij al onze seniorenelftallen tegemoet komen, gezien het feit dat ze zo weinig hebben kunnen trainen en voetballen dit seizoen. Wij hebben besloten dat elk seniorelftal een bedrag van 250 euro krijgt, dat in het nieuwe seizoen kan worden besteed in onze kantine.
 
Wij hopen jullie allen snel weer in goede gezondheid te zien op ons sportpark De Wormshoef voor een ouderwetse voetbalzaterdag!
 
Het Bestuur
<< Terug