Nieuws


Lunteren Geletterd informatie
Onlangs is V.V. Lunteren benaderd door Taalhuis Ede. Hierbij stellen wij iedereen in kennis wat Taalhuis Ede voor jou kan betekenen. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Corine van Ruissen, project-organisator Lunteren Geletterd. Hieronder de begeleidende informatie e-mail en de twee bijbehorende bestanden.
 
Beste mensen,
 
In de afgelopen periode hebben we contact gehad over het Taalhuis-project ‘Lunteren Geletterd’ óf we gaan in de komende periode contact met u zoeken daarover. Nu de zomervakantie aangebroken is, merken we dat het lastig is mensen te bereiken en/of afspraken te maken, daarom sturen we u nu deze mail. Tijdens de gesprekken die we tot nu toe in Lunteren gevoerd hebben, bleek dat het project Lunteren Geletterd als belangrijk ervaren wordt en dat het gedragen wordt. We vinden het belangrijk dat het project in Lunteren ook in de vakantieperiode onder de aandacht is en blijft. Bovendien hebben we uw hulp nodig om nu ook concrete stappen te gaan zetten.  
 
Samen helpen
In de bijlagen vindt u de algemene informatie over het project Lunteren Geletterd en een stukje uit de Taalhuis-nieuwsbrief van een paar weken geleden hierover. Wilt u deze twee stukjes alstublieft (nog eens) doorlezen en, wanneer u gelegenheid heeft, me laten weten hoe u over dit project denkt en of u er op enige manier aan zou willen bijdragen. Ook u kunt namelijk de mensen in Lunteren, die behoefte hebben aan het verbeteren van hun vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en computeren, helpen.
 
Hoe kunt u dat dan doen?
We hebben het over ongeveer 10% van de Lunterse bevolking. Dat betekent dat bijna iedereen weleens contact heeft met iemand met beperkte basisvaardigheden. Toch kunt u zich misschien niet meteen zo iemand voor de geest halen. Daar is een reden voor. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven verbergen dat vaak uit schaamte. Ze gebruiken daarvoor verschillende trucjes en excuses. Om die te herkennen en erdoorheen te leren kijken is een training ontwikkeld: Herkennen en bespreekbaar maken van Laaggeletterdheid.
 
Deze gratis training vindt plaats op vrijdag 13 september van 13.30 tot 16.00 uur in Lunteren (exacte locatie volgt) en u bent daar van harte welkom. Tijdens de training krijgt u informatie over beperkte basisvaardigheden en over het herkennen van laaggeletterdheid. Daarnaast krijgt u praktische tips voor het aangaan van het gesprek daarover met iemand bij wie u het denkt te herkennen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle mensen die de training hebben gevolgd in hun eigen omgeving mensen met beperkte basisvaardigheden herkennen, aanspreken en motiveren om ermee aan de slag te gaan. Help u mee en komt u naar de training op 13 september?
 
Eerst meer weten?
Als het bijwonen van de training nog een stap te ver voor u is of als u eerst graag meer informatie wilt, nodigen we u graag uit voor de gratis info- en ervaringsworkshop. Deze vindt plaats op vrijdag 6 september van 13.30 tot 15.30 uur in Lunteren (exacte locatie volgt). Tijdens deze workshop vertellen we u meer over laaggeletterdheid, het Lunteren Geletterd-project, maar laten we u vooral ook ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn.
 
Natuurlijk mag u ook deelnemen aan beide activiteiten. Aanmelden voor zowel de training als de workshop kan door te reageren op deze mail. Vermeld dan alstublieft duidelijk aan welke bijeenkomst u wilt deelnemen. Bij voldoende belangstelling wordt een extra bijeenkomst gepland op dinsdag 10 september van 19.00- 21.00 uur in Lunteren (exacte locatie volgt).
 
Heeft u vragen, dan kunt u contact met me opnemen via telefoonnummer 06 1500 4303 of E-mail corinevanruissen@corcore.nl.
 
We kijken uit naar uw reactie en hopen dat u zich massaal sterk wilt gaan maken voor Lunteren Geletterd.
 
 
<< Terug