Inschrijfformulier


Aanmeldingsformulier

Klik hier voor de contributieregeling.

Achternaam:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Voorletters:
Nationaliteit:


Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Telefoonnummer: *
E-mailadres: *
 
 Man
 Vrouw
 

Ik meld me bij de voetbal vereniging Lunteren aan als:
(Aanvinken naar keuze)

Afdeling voetbal:
Actief lid senioren
Actief lid jeugd
Ondersteunend lid/niet spelend lid
Club van 50
 
Leider voor elftal: 
Trainer voor elftal:  

Let op!
Wanneer u ouder bent dan 16 jaar dan dient u ook het nummer van uw legitimatiebewijs te vermelden. Dit is in opdracht van de KNVB en versnelt uw aanmelding bij de bond. Voor de Club van 50 is dit niet nodig. 

 

Soort en nummer legitimatiebewijs:
Heeft u al eerder gevoetbald? Ja   Nee
Indien ja, op welk niveau en wanneer voor het laatst?


Gewenste contributiebetaling via automatische incasso:
Per jaar   Per halfjaar   Per kwartaal   Per maand  

Mijn IBAN bankrekeningnnummer (verplicht in te vullen): *


Hierbij machtig ik v.v. Lunteren met bankrekeningnummer NL08RABO0337577080 om van mijn rekening bedragen af te schrijven inzake contributie.
Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij uw bank of Postbank worden ingediend.

Opzeggen van Lidmaatschap dient schriftelijk gedaan te worden en kan verstuurd worden naar:
Ledenadministratie v.v. Lunteren, Postbus 10, 6740 AA Lunteren of e-mailadres ledenadmin@vvlunteren.nl.
Let op!
Ik verklaar mij hierbij akkoord met de Statuten, Verenigingsplan en het Huishoudelijk Reglement van de v.v. Lunteren en zal deze respecteren (verplicht aan te kruisen):


 

 


Bovenstaand formulier wordt per e-mail verzonden. Ter verificatie ontvangt u uiterlijk binnen vijf dagen een e-mail of telefoontje van de ledenadministratie.

Voor spelers en speelsters vanaf de D-pupillen dient er door de vereniging een spelerspas te worden aangevraagd. Dit houdt in dat er tevens een pasfoto ingeleverd moet worden. U kunt de pasfoto versturen naar en verdere inlichtingen verkrijgen bij:

Ledenadministratie v.v. Lunteren
Postbus 10
6740 AA Lunteren
ledenadmin@vvlunteren.nl