Ledenadministratie


Klik hier voor een inschrijfformulier

 
Hieronder volgen de geldende contributies voor het seizoen 2022 - 2023 (peildatum is 1 juli van het lopende seizoen):
 
Senioren
€ 245,- per jaar
45+ competitie
€ 163,- per jaar
35+ competitie
€ 103,- per jaar
O16 t/m O19
€ 173,- per jaar
O14 en O15
€ 168,- per jaar
O12 en O13 
€ 160,- per jaar
O10 en O11
€ 147,- per jaar
O8 en O9
€ 142,- per jaar
O6 en O7
€ 94,- per jaar 
Niet spelend lid/donateurs
€ 50,- per jaar
Seizoenskaart
€ 30,- per jaar
Seizoenskaart 65+
€ 15,- per jaar
 
Gezinskorting
3e kind uit een gezin (< 18 jaar) en thuiswonend > 50 % korting
4e kind uit een gezin (< 18 jaar) en thuiswonend > 100 % korting
 
Bij voortijdig bedanken dient de contributie tot het einde van het seizoen betaald te worden. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzeggen als lid moet altijd voor 1 juli (i.v.m. verwerking in Sportlink en stopzetting van de machtiging en verplichtingen aan de KNVB).
 
Uitschrijvingen/afmeldingen/adreswijzigingen moeten schriftelijk gebeuren. Dit kan door een e-mail te sturen naar ledenadmin@vvlunteren.nl of per post naar:
 
Voetbalvereniging Lunteren
Tav: MartJan de Vrij
Postbus 10
6740AA Lunteren
 
Wilt u een seizoenkaart? Deze zijn te verkrijgen bij de kassa bij de ingang van het sportpark.
 
De inschrijvingsprocedure
  1. Zodra het inschrijfformulier binnen is zullen de gegevens ingevoerd worden door de ledenadministratie in Sportlink.
  2. Voor nieuwe jeugdleden geldt dat een jeugdcoördinator contact zal opnemen. Hij zal de benodigde informatie verstrekken.
  3. De contributie zal automatisch worden geïncasseerd. De mogelijkheden zijn per: maand/ kwartaal/ half jaar of per jaar.
Heeft u nog vragen, stuur dan een mailtje naar: ledenadmin@vvlunteren.nl
 
Procedure overscrhijving van/naar andere club
Vanaf het seizoen 2016/2017 worden er geen papieren formulieren meer gebruikt voor de overschrijvingen. Alle overschrijvingen gaan digitaal. Overschrijven hoeft alleen als je al lid bent van een voetbal vereniging of in de afgelopen 3 jaar bent geweest en wilt gaan spelen bij een andere vereniging.
 
Voor het eerst aanmelden bij/ of overschrijven naar VV Lunteren gaat als volgt:
  1. De speler vult een inschrijfformulier in via de site van Lunteren, klik hier voor het inschrijfformulier.
  2. De "nieuwe" vereniging ( Lunteren ) dient het overschrijvingsverzoek digitaal in via KNVB Sportlink.
  3. De "oude" vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving.
Digitaal overschrijven van lunteren naar een andere vereniging:
  1. Een speler meldt zich aan bij zijn "nieuwe" vereniging.
  2. De "nieuwe" vereniging dient het overschrijvingsverzoek digitaal in via KNVB Sportlink.
  3. De "oude" vereniging ( Lunteren ) geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving indien alle kleding is ingeleverd en aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
Overschrijvingen moeten uiterlijk 15 juni akkoord zijn gegeven door de verenigingen.
 
Kantinediensten
Alle spelende senioren leden betalen via de contributie een bedrag van € 50,00 voor kantinediensten. Dit bedrag kan worden terug verdiend door ook daadwerkelijk de kantinediensten uit te voeren.
 
Er zijn ook spelende leden die veel vrijwilligerswerk uitvoeren en ook zij kunnen een verzoek indienen om het betaalde kantinegeld terug te krijgen.
 
De € 50,- terugvragen kan door middel van het invullen van een formulier wat hier te downloaden is en dit te mailen naar de secretaris via: secretariaat@vvlunteren.nl. Dit wordt dan beoordeeld, gecontroleerd en teruggestort.
 
Ede doet mee!
Het gemeentebestuur van Ede vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij. Ook inwoners met een laag inkomen en beperkt eigen vermogen. Voor deze inwoners en hun kinderen zijn er daarom de regelingen Meer Kinderen Meedoen en Meer Volwassenen Meedoen. Volwassenen en kinderen van 6 tot en met 17 jaar kunnen dan een maximale tegemoetkoming van € 200,00 per kalenderjaar krijgen. Zij kunnen deze tegemoetkoming gebruiken om aan sport-, cultuur- en recreatieve activiteiten mee te doen. Zie de website: https://ededoetmee.nl/